LOGIN

Username:

Password:


 
 
 
 
Di dalam melaksanakan aplikasi pelan strategik ICT Jabatan Pembangunan, terdapat tiga sistem yang telah dibangunkan di bawah projek Jabatan Pembangunan Management Information System (JPMIS). Sistem yang dibawah senarai projek JPMIS adalah Sistem Permohonan Projek Kecil (SISPRO), Sistem Transport (Fleet Beta) dan E-Perolehan.