JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-20/2016
  Baikpulih Lantai Rosak Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa, Jabatan Keselamatan Dan Jabatan Pembangunan,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 4/10/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/18

Bumiputera

21,730.00

4 Minggu

2.

2/18

Bumiputera

41,406.00

4 Minggu

3.

3/18

Bumiputera

180,942.00

4 Minggu

4.

4/18

Bumiputera

41,260.00

4 Minggu

5.

5/18

Bumiputera

21,993.00

4 Minggu

6.

6/18

Bumiputera

178,822.00

4 Minggu

7.

7/18

Bumiputera

44,090.70

4 Minggu

8.

8/18

Bumiputera

176,702.00

4 Minggu

9.

9/18

Bumiputera

43,990.00

4 Minggu

10.

10/18

Bumiputera

19,610.00

4 Minggu

11.

11/18

Bumiputera

130,697.50

4 Minggu

12.

12/18

Bumiputera

44,295.28

4 Minggu

13.

13/18

Bumiputera

13,025.00

4 Minggu

14.

14/18

Bumiputera

136,424.47

4 Minggu

15.

15/18

Bumiputera

32,280.00

4 Minggu

16.

16/18

Bumiputera

20,140.00

4 Minggu

17.

17/18

Bumiputera

18,407.50

4 Minggu

18.

18/18

Bumiputera

35,000.00

4 Minggu