JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-21/2016
  BAIKPULIH LANTAI DAN DINDING RETAK DI MAKMAL 0.42,0.43 DAN 0.44, PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN & SUMBER MINERAL, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,KAMPUS KEJURUTERAAN, 14300, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
Tarikh Tutup : 1/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/11

Bumiputera

17,672.00

4 Minggu

2.

2/11

Bumiputera

28,090.00

4 Minggu

3.

3/11

Bumiputera

29,165.00

4 Minggu

4.

4/11

Bumiputera

31,503.20

4 Minggu

5.

5/11

Bumiputera

35,400.00

4 Minggu

6.

6/11

Bumiputera

32,027.90

4 Minggu

7.

7/11

Bumiputera

32,584.40

4 Minggu

8.

8/11

Bumiputera

35,900.00

4 Minggu

9.

9/11

Bumiputera

12,500.00

4 Minggu

10.

10/11

Bumiputera

14,300.00

4 Minggu

11.

11/11

Bumiputera

15,000.00

4 Minggu