JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-22/2016
  Cadangan Memasang Semula Set Janakuasa Tunggu Sedia Termasuk Membina Dan Menyiapkan Perumah Di Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 9/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/4

Bumiputera

109,593.40

12 Minggu

2.

2/4

Bumiputera

116,390.12

12 Minggu

3.

3/4

Bumiputera

120,300.00

12 Minggu

4.

4/4

Bumiputera

109,975.00

12 Minggu