JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-25/2016
  Cadangan Kerja-Kerja Pepasangan Semula Lampu Limpah Di Gelanggang Futsal, Kompleks Sukan,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 9/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/4

Bumiputera

20,000.00

4 Minggu

2.

2/4

Bumiputera

20,498.81

4 Minggu

3.

3/4

Bumiputera

26,288.00

4 Minggu

4.

4/4

Bumiputera

23,956.00

4 Minggu