JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-26/2016
  Cadangan Kerja-Kerja Pemasangan Feeder Pillar Untuk Kegunaan Kompleks Sukan, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 9/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/4

Bumiputera

23,200.00

4 Minggu

2.

2/4

Bumiputera

19,160.56

3 Minggu

3.

3/4

Bumiputera

29,680.00

4 Minggu

4.

4/4

Bumiputera

29,362.00

4 Minggu