JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-28/2016
  Cadangan Menyiapkan Kerja Memangkas Dahan Pokok Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Zon Akademik Dan Zon Desasiswa, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 9/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/13

Bumiputera

20,110.00

2 Minggu

2.

2/13

Bumiputera

33,496.00

4 Minggu

3.

3/13

Bumiputera

19,535.80

2 Minggu

4.

4/13

Bumiputera

19,292.00

2 Minggu

5.

5/13

Bumiputera

14,400.00

2 Minggu

6.

6/13

Bumiputera

15,000.00

2 Minggu

7.

7/13

Bumiputera

19,700.00

2 Minggu

8.

8/13

Bumiputera

15,800.00

2 Minggu

9.

9/13

Bumiputera

21,094.00

2 Minggu

10.

10/13

Bumiputera

20,000.00

2 Minggu

11.

11/13

Bumiputera

18,700.00

2 Minggu

12.

12/13

Bumiputera

19,800.00

2 Minggu

13.

13/13

Bumiputera

17,702.00

2 Minggu