JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-29/2016
  Cadangan Baikpulih Lantai Kaki Lima [Apron] Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 9/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/7

Bumiputera

30,180.00

3 Minggu

2.

2/7

Bumiputera

25,917.00

5 Minggu

3.

3/7

Bumiputera

30,970.02

3 Minggu

4.

4/7

Bumiputera

27,000.00

3 Minggu

5.

5/7

Bumiputera

25,300.00

3 Minggu

6.

6/7

Bumiputera

30,815.26

3 Minggu

7.

7/7

Bumiputera

19,429.80

3 Minggu