JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-30/2016
  Cadangan Bagi Kerja-Kerja Pembaikan Kecil Kepada Pepasangan Kapasitor Bank Di MSB 1 Dan MSB 2, PPK Mekanik Dan PPK Elektrik & Elektronik,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 14/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/5

Bumiputera

38,872.00

2 Minggu

2.

2/5

Bumiputera

36,490.50

2 Minggu

3.

3/5

Bumiputera

34,700.00

1 Minggu

4.

4/5

Bumiputera

30,888.40

1 Minggu

5.

5/5

Bumiputera

29,976.80

2 Minggu