JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-32/2016
  Perkhidmatan Sanitari Bin Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Tarikh Tutup : 30/11/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

37,778.40

2 Tahun

2.

2/6

Bumiputera

151,113.60

2 Tahun

3.

3/6

Bukan Bumiputera

31,733.86

2 Tahun

4.

4/6

Bumiputera

69,451.20

2 Tahun

5.

5/6

Bumiputera

68,688.00

2 Tahun

6.

6/6

Bumiputera

66,000.00

2 Tahun