JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-1/2017
  Kerja-Kerja Servis Dan Penyelenggaraan Sistem Pencegah Kebakaran,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 25/1/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

45,257.30

1 Tahun

2.

2/6

Bumiputera

49,831.50

1 Tahun

3.

3/6

Bumiputera

49,820.00

1 Tahun

4.

4/6

Bumiputera

49,915.00

1 Tahun

5.

5/6

Bumiputera

123,124.30

1 Tahun

6.

6/6

Bumiputera

94,439.40

1 Tahun