JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-02/2017
  Cadangan Bagi Kerja-Kerja Servis, Pembetulan Dan Senggaraan Berjadual Non-Comprehensive Untuk Sistem Automasi Bangunan,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 27/2/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/3

Bumiputera

20,988.00

1 Tahun

2.

2/3

Bukan Bumiputera

23,320.00

1 Tahun

3.

3/3

Bukan Bumiputera

20,988.00

1 Tahun