JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-04/2017
  Cadangan Baikpulih Dan Menggantikan Bumbung Polycarbonate Serta Kerja-Kerja Berkaitan - Fasa 3 Di Sekitar Kampus,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 28/3/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/8

Bumiputera

80,560.00

6 Minggu

2.

2/8

Bumiputera

48,800.00

6 Minggu

3.

3/8

Bumiputera

69,472.40

6 Minggu

4.

4/8

Bumiputera

82,000.00

6 Minggu

5.

5/8

Bumiputera

158,745.82

6 Minggu

6.

6/8

Bumiputera

47,830.00

6 Minggu

7.

7/8

Bumiputera

73,034.00

6 Minggu

8.

8/8

Bumiputera

80,348.00

6 Minggu