JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-05/2017
  Cadangan Baikpulih Sebahagian Persimpangan-Persimpangan Jalan Rosak Di Sekitar Kampus, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 25/4/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/4

Bumiputera

165,000.00

4 Minggu

2.

2/4

Bumiputera

166,350.00

4 Minggu

3.

3/4

Bumiputera

166,250.00

4 Minggu

4.

4/4

Bumiputera

156,550.00

4 Minggu