JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-06/2017
  Cadangan Membaiki Keretakan Kakilima Bangunan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam Dan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 3/5/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/5

Bumiputera

45,050.00

6 Minggu

2.

2/5

Bumiputera

33,000.00

6 Minggu

3.

3/5

Bumiputera

197,499.20

5 Minggu

4.

4/5

Bumiputera

192,951.80

5 Minggu

5.

5/5

Bumiputera

49,502.00

6 Minggu