JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-09/2017
  Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pam Dan Sump Pam Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 16/5/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/7

Bumiputera

38,075.00

1 Tahun

2.

2/7

Bumiputera

33,000.00

1 Tahun

3.

3/7

Bumiputera

31,280.00

1 Tahun

4.

4/7

Bumiputera

36,140.00

1 Tahun

5.

5/7

Bumiputera

44,920.00

1 Tahun

6.

6/7

Bumiputera

34,960.00

1 Tahun

7.

7/7

Bumiputera

65,000.00

1 Tahun