JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-06(S)/2017
  Cadangan Membaiki Keretakan Kakilima Bangunan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam Dan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 22/5/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

45,050.00

6 Minggu

2.

2/6

Bumiputera

49,502.00

6 Minggu

3.

3/6

Bumiputera

49,502.00

5 Minggu

4.

4/6

Bumiputera

44,520.00

6 Minggu

5.

5/6

Bumiputera

48,760.00

4 Minggu

6.

6/6

Bumiputera

44,000.00

6 Minggu