JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-10/2017
  Cadangan Baikpulih Lantai Koridor Di Aras 4 Dan Aras 5, Desasiswa Utama,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 19/6/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/9

Bumiputera

15,900.00

4 Minggu

2.

2/9

Bumiputera

17,500.00

4 Minggu

3.

3/9

Bumiputera

22,048.00

4 Minggu

4.

4/9

Bumiputera

28,177.00

4 Minggu

5.

5/9

Bumiputera

16,700.00

4 Minggu

6.

6/9

Bumiputera

19,700.00

4 Minggu

7.

7/9

Bumiputera

22,798.00

4 Minggu

8.

8/9

Bumiputera

19,186.00

4 Minggu

9.

9/9

Bumiputera

28,090.00

4 Minggu