JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-12/2017
  Cadangan Pemasangan Tombol Keselamatan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bilik Pelajar SH1, SH2 Dan SH3, Desasiswa Lembaran,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 6/7/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/3

Bumiputera

28,046.00

4 Minggu

2.

2/3

Bumiputera

29,919.00

4 Minggu

3.

3/3

Bumiputera

42,580.00

4 Minggu