JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-09(S)/2017
  Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pam Dan Sump Pam Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bagi Tempoh Satu Tahun
Tarikh Tutup : 24/7/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/7

Bumiputera

38,075.00

1 Tahun

2.

2/7

Bumiputera

36,040.00

1 Tahun

3.

3/7

Bumiputera

40,364.80

1 Tahun

4.

4/7

Bumiputera

65,000.00

1 Tahun

5.

5/7

Bumiputera

35,202.00

1 Tahun

6.

6/7

Bumiputera

38,287.20

1 Tahun

7.

7/7

Bumiputera

28,380.00

1 Tahun