JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-17/2017
  Perkhidmatan Mengutip Dan Mengangkut Sampah Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bagi Tempoh Dua Tahun
Tarikh Tutup : 8/8/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/13

Bumiputera

88,800.00

2 Tahun

2.

2/13

Bumiputera

656,352.00

2 Tahun

3.

3/13

Bumiputera

72,000.00

2 Tahun

4.

4/13

Bumiputera

662,712.00

2 Tahun

5.

5/13

Bumiputera

78,912.00

2 Tahun

6.

6/13

Bumiputera

101,760.00

2 Tahun

7.

7/13

Bumiputera

132,288.00

2 Tahun

8.

8/13

Bumiputera

112,800.00

2 Tahun

9.

9/13

Bumiputera

114,480.00

2 Tahun

10.

10/13

Bumiputera

139,440.00

2 Tahun

11.

11/13

Bumiputera

106,848.00

2 Tahun

12.

12/13

Bumiputera

122,400.00

2 Tahun

13.

13/13

Bumiputera

140,937.60

2 Tahun