JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-10(S)/2017
  Cadangan Baikpulih Lantai Koridor Di Aras 4 Dan Aras 5, Desasiswa Utama,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 10/8/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

14,800.00

2 Minggu

2.

2/6

Bumiputera

16,200.00

2 Minggu

3.

3/6

Bumiputera

19,822.00

2 Minggu

4.

4/6

Bumiputera

24,274.00

2 Minggu

5.

5/6

Bumiputera

17,752.00

2 Minggu

6.

6/6

Bumiputera

16,854.00

2 Minggu