JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-12(S)/2017
  Cadangan Pemasangan Tombol Keselamatan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bilik Pelajar SH1, SH2 Dan SH3, Desasiswa Lembaran,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 23/8/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/2

Bumiputera

27,030.00

4 Minggu

2.

2/2

Bumiputera

28,111.20

4 Minggu