JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-19(S)/2017
  Cadangan Menaiktaraf Makmal Mekanikal MS ISO 17025 Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 8/9/2017   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/4

Bumiputera

15,900.00

4 Minggu

2.

2/4

Bumiputera

22,700.00

4 Minggu

3.

3/4

Bumiputera

28,938.00

4 Minggu

4.

4/4

Bumiputera

18,900.00

4 Minggu