JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-34/2014
  Cadangan Kerja Naiktaraf Ruang Ramp Makmal Konkrit Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 13/8/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

39,500.00

6 Minggu

2.

2/6

Bumiputera

33,614.50

5 Minggu

3.

3/6

Bumiputera

32,500.00

6 Minggu

4.

4/6

Bumiputera

44,800.00

6 Minggu

5.

5/6

Bumiputera

33,506.50

5 Minggu

6.

6/6

Bumiputera

30,500.00

5 Minggu