JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-38/2014
  Cadangan Kerja Naiktaraf Lantai Di Makmal Struktur Ringan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 10/9/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/5

Bumiputera

45,800.00

4 Minggu

2.

2/5

Bumiputera

38,424.00

4 Minggu

3.

3/5

Bumiputera

39,260.00

4 Minggu

4.

4/5

Bumiputera

46,750.00

4 Minggu

5.

5/5

Bumiputera

40,842.00

4 Minggu