JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-40/2014
  Cadangan Kerja-Kerja Pepasangan Kipas Pelawas Berkuasa Tinggi Di Makmal Kawalan Proses, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 24/9/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/2

Bumiputera

17,000.00

8 Minggu

2.

2/2

Bumiputera

18,700.00

2 Minggu