JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-42/2014
  Cadangan Membina Dan Menyiapkan Dataran Pelajar (Pembelajaran & Pengajaran), Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 15/10/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/11

Bumiputera

57,500.00

6 Minggu

2.

2/11

Bumiputera

67,660.40

4 Minggu

3.

3/11

Bumiputera

98,000.00

6 Minggu

4.

4/11

Bumiputera

52,900.00

6 Minggu

5.

5/11

Bumiputera

67,860.40

4 Minggu

6.

6/11

Bumiputera

57,400.00

6 Minggu

7.

7/11

Bumiputera

95,500.00

4 Minggu

8.

8/11

Bumiputera

53,200.00

6 Minggu

9.

9/11

Bumiputera

68,260.40

4 Minggu

10.

10/11

Bumiputera

68,060.40

4 Minggu

11.

11/11

Bumiputera

84,540.00

13 Minggu