JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-40(S)/2014
  Cadangan Kerja-Kerja Pepasangan Kipas Pelawas Berkuasa Tinggi Di Makmal Kawalan Proses, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 24/10/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/8

Bumiputera

18,500.00

4 Minggu

2.

2/8

Bumiputera

15,000.00

4 Minggu

3.

3/8

Bumiputera

17,000.00

4 Minggu

4.

4/8

Bumiputera

18,700.00

2 Minggu

5.

5/8

Bumiputera

18,600.00

2 Minggu

6.

6/8

Bumiputera

15,400.00

4 Minggu

7.

7/8

Bumiputera

12,400.00

5 Minggu

8.

8/8

Bumiputera

16,200.00

4 Minggu