JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-23/2014
  Cadangan Membina Dan Menyiapkan Ruang Pembelajaran & Pengajaran, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 1/7/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/10

Bumiputera

90,400.00

10 Minggu

2.

2/10

Bumiputera

89,210.00

10 Minggu

3.

3/10

Bumiputera

113,960.00

10 Minggu

4.

4/10

Bumiputera

184,586.67

6 Minggu

5.

5/10

Bumiputera

155,800.00

9 Minggu

6.

6/10

Bumiputera

158,100.00

9 Minggu

7.

7/10

Bumiputera

138,281.00

10 Minggu

8.

8/10

Bumiputera

130,818.00

10 Minggu

9.

9/10

Bumiputera

142,000.00

9 Minggu

10.

10/10

Bumiputera

154,900.00

9 Minggu