JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-46/2014
  Cadangan Kerja-Kerja Naiktaraf Pump-Sump Di Dataran Kampus,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 24/10/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

50,000.00

8 Minggu

2.

2/6

Bumiputera

49,500.00

8 Minggu

3.

3/6

Bumiputera

57,200.00

7 Minggu

4.

4/6

Bumiputera

56,800.00

8 Minggu

5.

5/6

Bumiputera

56,750.00

8 Minggu

6.

6/6

Bumiputera

35,100.00

7 Minggu