JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-48/2014
  Kerja-Kerja Pembaikan Kecil Keretakan Tangga Laluan Utama Kompleks Dewan Kuliah, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 4/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/2

Bumiputera

69,600.00

5 Minggu

2.

2/2

Bumiputera

73,500.00

5 Minggu