JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-49/2014
  Perkhidmatan Sanitary Bin Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Tarikh Tutup : 4/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/5

Bumiputera

23,520.00

2 Tahun

2.

2/5

Bumiputera

24,883.20

2 Tahun

3.

3/5

Bukan Bumiputera

22,161.60

2 Tahun

4.

4/5

Bumiputera

88,800.00

2 Tahun

5.

5/5

Bumiputera

110,808.00

2 Tahun