JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-51/2014
  Cadangan Membekal Dan Menghantar Papan Pameran Dan Rostrum Ke Jabatan Pembangunan,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 4/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/8

Bumiputera

20,070.00

4 Minggu

2.

2/8

Bukan Bumiputera

20,010.00

3 Minggu

3.

3/8

Bumiputera

17,930.00

4 Minggu

4.

4/8

Bumiputera

20,746.00

2 Minggu

5.

5/8

Bumiputera

23,550.00

5 Minggu

6.

6/8

Bumiputera

19,950.00

4 Minggu

7.

7/8

Bumiputera

22,080.00

6 Minggu

8.

8/8

Bumiputera

23,075.00

4 Minggu