JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-52/2014
  Cadangan Naiktaraf Bilik Pensyarah Kunjungan Dan Kerja Yang Berkaitan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 10/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/10

Bumiputera

22,000.00

4 Minggu

2.

2/10

Bumiputera

22,990.00

3 Minggu

3.

3/10

Bumiputera

25,100.00

3 Minggu

4.

4/10

Bumiputera

34,850.00

4 Minggu

5.

5/10

Bumiputera

22,035.00

4 Minggu

6.

6/10

Bumiputera

23,700.00

4 Minggu

7.

7/10

Bumiputera

19,520.00

4 Minggu

8.

8/10

Bumiputera

36,298.00

6 Minggu

9.

9/10

Bumiputera

34,500.00

4 Minggu

10.

10/10

Bumiputera

24,030.00

3 Minggu