JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-54/2014
  Cadangan Merekabentuk, Membekal, Memasang Dan Mengujilari "Local Exhaust Ventilation System For Chemical Fumes & Heat Transfer" Di Bilik HPLC/GCMS (F022), SERC,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 10/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/5

Bumiputera

34,500.00

6 Minggu

2.

2/5

Bumiputera

41,300.00

6 Minggu

3.

3/5

Bumiputera

18,000.00

6 Minggu

4.

4/5

Bumiputera

31,500.00

5 Minggu

5.

5/5

Bumiputera

33,950.00

6 Minggu