JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-41(S)/2014
  Cadangan Untuk Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Servis Bulanan Pada Sistem Cegah Kebakaran "Automatic Fire Alarm Installation & Equipment" Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Tarikh Tutup : 21/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/8

Bumiputera

124,804.00

2 Tahun

2.

2/8

Bumiputera

116,695.60

2 Tahun

3.

3/8

Bumiputera

102,784.80

2 Tahun

4.

4/8

Bumiputera

113,276.80

2 Tahun

5.

5/8

Bumiputera

641,696.00

2 Tahun

6.

6/8

Bumiputera

140,758.40

2 Tahun

7.

7/8

Bumiputera

113,177.20

2 Tahun

8.

8/8

Bumiputera

80,988.00

2 Tahun