JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-57/2014
  Cadangan Kerja Menurap Di Sebahagian Jalan-Jalan Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 11/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/9

Bumiputera

50,000.00

4 Minggu

2.

2/9

Bumiputera

48,588.80

4 Minggu

3.

3/9

Bumiputera

42,600.00

4 Minggu

4.

4/9

Bumiputera

49,228.80

4 Minggu

5.

5/9

Bumiputera

65,799.60

3 Minggu

6.

6/9

Bumiputera

67,071.00

4 Minggu

7.

7/9

Bumiputera

48,378.40

4 Minggu

8.

8/9

Bumiputera

64,849.60

3 Minggu

9.

9/9

Bumiputera

64,699.60

3 Minggu