JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-48(S)/2014
  Kerja-Kerja Pembaikan Kecil Keretakan Tangga Laluan Utama Kompleks Dewan Kuliah, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 25/11/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/7

Bumiputera

95,000.00

5 Minggu

2.

2/7

Bumiputera

84,000.00

5 Minggu

3.

3/7

Bumiputera

83,010.00

5 Minggu

4.

4/7

Bumiputera

123,719.00

5 Minggu

5.

5/7

Bumiputera

185,400.00

5 Minggu

6.

6/7

Bumiputera

137,598.00

5 Minggu

7.

7/7

Bumiputera

97,925.20

5 Minggu