JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-61/2014
  Cadangan Bagi Kerja-Kerja Penggantian "Compressor" Dan Kelengkapan Untuk Chiller No.2 Di Kompleks Dewan Kuliah, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 1/12/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/5

Bumiputera

119,050.00

10 Minggu

2.

2/5

Bumiputera

145,850.00

10 Minggu

3.

3/5

Bumiputera

137,000.00

10 Minggu

4.

4/5

Bumiputera

123,000.00

9 Minggu

5.

5/5

Bumiputera

120,000.00

10 Minggu