JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-02/2015
  Kerja-Kerja Mengangkut, Melupuskan Dan Memasang Baru Tabung Silinder CO2 Dan Membuat Tapak Baru Bagi Tabung CO2 Tersebut Di SERC, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 23/2/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

11,820.00

4 Minggu

2.

2/6

Bumiputera

14,450.00

4 Minggu

3.

3/6

Bumiputera

41,470.00

4 Minggu

4.

4/6

Bumiputera

18,320.00

4 Minggu

5.

5/6

Bumiputera

20,600.00

4 Minggu

6.

6/6

Bumiputera

11,850.00

4 Minggu