JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-03/2015
  Cadangan Kerja-Kerja Naiktaraf Bilik Pegawai Teknologi Maklumat, Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 23/6/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/7

Bumiputera

16,000.00

6 Minggu

2.

2/7

Bumiputera

21,100.00

6 Minggu

3.

3/7

Bumiputera

11,101.00

6 Minggu

4.

4/7

Bumiputera

19,600.00

6 Minggu

5.

5/7

Bumiputera

20,950.00

6 Minggu

6.

6/7

Bumiputera

21,600.00

6 Minggu

7.

7/7

Bumiputera

20,950.00

6 Minggu