JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-04/2015
  Cadangan Kerja-Kerja Pemasangan Jaring Nyamuk Di SH2 Dan SH3, Desasiswa Lembaran, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 25/6/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/9

Bumiputera

25,500.00

4 Minggu

2.

2/9

Bumiputera

48,310.00

4 Minggu

3.

3/9

Bumiputera

41,500.00

4 Minggu

4.

4/9

Bumiputera

15,536.00

4 Minggu

5.

5/9

Bumiputera

42,706.00

3 Minggu

6.

6/9

Bumiputera

27,300.00

3 Minggu

7.

7/9

Bumiputera

27,200.00

3 Minggu

8.

8/9

Bumiputera

35,768.00

6 Minggu

9.

9/9

Bumiputera

14,106.00

4 Minggu