JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-05/2015
  Kerja-Kerja Pembasmian/Nyah Hinggapan Burung Bahagian Luar Di SH1, SH2 & SH3, Desasiswa Lembaran,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 25/6/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

46,300.00

6 Minggu

2.

2/6

Bumiputera

82,000.00

6 Minggu

3.

3/6

Bumiputera

36,400.00

5 Minggu

4.

4/6

Bumiputera

45,740.00

6 Minggu

5.

5/6

Bumiputera

37,300.00

5 Minggu

6.

6/6

Bumiputera

73,500.00

6 Minggu