JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-06/2015
  Cadangan Bagi Kerja-Kerja Penggantian Kapasitor Bank Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 8/7/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/6

Bumiputera

74,498.00

3 Minggu

2.

2/6

Bukan Bumiputera

97,878.00

4 Minggu

3.

3/6

Bumiputera

63,950.00

4 Minggu

4.

4/6

Bukan Bumiputera

81,910.00

4 Minggu

5.

5/6

Bukan Bumiputera

140,944.32

4 Minggu

6.

6/6

Bumiputera

117,453.60

4 Minggu