JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-12/2015
  Cadangan Memasang Awning Tempat Ampaian Di SH1 & SH3, Desasiswa Lembaran,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 18/8/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/20

Bumiputera

125,000.00

6 Minggu

2.

2/20

Bumiputera

135,000.00

6 Minggu

3.

3/20

Bumiputera

176,000.00

6 Minggu

4.

4/20

Bumiputera

89,500.00

6 Minggu

5.

5/20

Bumiputera

188,800.00

6 Minggu

6.

6/20

Bumiputera

179,536.00

6 Minggu

7.

7/20

Bumiputera

121,794.00

6 Minggu

8.

8/20

Bumiputera

166,600.00

6 Minggu

9.

9/20

Bumiputera

489,345.82

6 Minggu

10.

10/20

Bumiputera

158,132.00

6 Minggu

11.

11/20

Bumiputera

125,000.00

6 Minggu

12.

12/20

Bumiputera

162,000.00

6 Minggu

13.

13/20

Bumiputera

161,000.00

6 Minggu

14.

14/20

Bumiputera

120,668.00

6 Minggu

15.

15/20

Bumiputera

136,000.00

6 Minggu

16.

16/20

Bumiputera

105,000.00

6 Minggu

17.

17/20

Bumiputera

184,600.00

6 Minggu

18.

18/20

Bumiputera

75,000.00

6 Minggu

19.

19/20

Bumiputera

72,400.00

6 Minggu

20.

20/20

Bumiputera

117,978.00

6 Minggu