JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-13/2015
  Cadangan Mengecat Semula Railing Tangga/Ramp Di SH2, Desasiswa Lembaran, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 11/8/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/17

Bumiputera

28,000.00

6 Minggu

2.

2/17

Bumiputera

17,000.00

6 Minggu

3.

3/17

Bumiputera

27,200.00

5 Minggu

4.

4/17

Bumiputera

8,900.00

6 Minggu

5.

5/17

Bumiputera

11,469.20

5 Minggu

6.

6/17

Bumiputera

10,000.00

6 Minggu

7.

7/17

Bumiputera

20,000.00

6 Minggu

8.

8/17

Bumiputera

25,400.00

6 Minggu

9.

9/17

Bumiputera

18,700.00

5 Minggu

10.

10/17

Bumiputera

26,000.00

5 Minggu

11.

11/17

Bumiputera

27,400.00

6 Minggu

12.

12/17

Bumiputera

8,586.00

3 Minggu

13.

13/17

Bumiputera

28,600.00

6 Minggu

14.

14/17

Bumiputera

16,748.00

6 Minggu

15.

15/17

Bumiputera

18,656.00

6 Minggu

16.

16/17

Bumiputera

13,958.61

3 Minggu

17.

17/17

Bumiputera

12,893.40

5 Minggu