JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-11/2015
  Cadangan Kerja-Kerja Naiktaraf Dan Ubahsuai Pump-Sump Di Dataran Kampus,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 4/8/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/5

Bumiputera

14,500.00

8 Minggu

2.

2/5

Bumiputera

15,500.00

8 Minggu

3.

3/5

Bumiputera

15,700.00

8 Minggu

4.

4/5

Bumiputera

38,000.00

8 Minggu

5.

5/5

Bumiputera

14,800.00

8 Minggu