JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-09/2015
  Perkhidmatan Membersih Perangkap Lemak Di Sekitar Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Tarikh Tutup : 4/9/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/11

BUMIPUTERA

39,830.00

1 Tahun

2.

2/11

BUMIPUTERA

2,872.60

1 Tahun

3.

3/11

BUMIPUTERA

2,957.40

1 Tahun

4.

4/11

BUMIPUTERA

42,000.00

1 Tahun

5.

5/11

BUMIPUTERA

42,000.00

1 Tahun

6.

6/11

BUMIPUTERA

44,520.00

1 Tahun

7.

7/11

BUMIPUTERA

36,120.00

1 Tahun

8.

8/11

BUMIPUTERA

112,595.00

1 Tahun

9.

9/11

BUMIPUTERA

24,540.00

1 Tahun

10.

10/11

BUMIPUTERA

102,396.00

1 Tahun

11.

11/11

BUMIPUTERA

36,000.00

1 Tahun