JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-10(S)/2015
  Cadangan Menyiapkan Kerja Memangkas/Menebang Pokok Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 4/9/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/11

Bumiputera

48,300.00

4 Minggu

2.

2/11

Bumiputera

37,526.00

4 Minggu

3.

3/11

Bumiputera

38,800.00

4 Minggu

4.

4/11

Bumiputera

174,370.00

4 Minggu

5.

5/11

Bumiputera

29,750.00

4 Minggu

6.

6/11

Bumiputera

50,000.00

4 Minggu

7.

7/11

Bumiputera

53,360.00

4 Minggu

8.

8/11

Bumiputera

42,378.80

4 Minggu

9.

9/11

Bumiputera

41,335.76

4 Minggu

10.

10/11

Bumiputera

49,900.00

4 Minggu

11.

11/11

Bumiputera

50,360.60

4 Minggu